ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ

περιγραφές  | Εφαρμογές |επιστροφή

4. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΞΥΛΩΝ ΜΕ ΣΕΡΤΙΚΟ ΑΝΤΟΥΙ

Το σπατουλάρισμα των ξύλων είναι από τις δυσκολότερες εργασίες. Χρειάζονται γνώσεις και πείρα. Επειδή το υλικό σπατουλαρίσματος δεν είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθή­κες, βάζουμε όσο το δυνατόν λιγότερο όταν πρόκειται να δουλέψουμε εξωτερικά ξύλα. Αντίθετα, στα εσωτερικά ξύλα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εκεί μπορούμε να αφήσουμε όση ποσότητα θέλουμε.

Ένας μεγάλος παράγοντας στην επιτυχία του σπατουλα­ρίσματος είναι τα εργαλεία, θα πρέπει η δεξιά σπάτουλα, καθώς και η ατσάλινη ή όποια άλλη σπάτουλα χρησιμοποιή­σουμε να έχουν καλοφτιαγμένο αιθέρα χωρίς το παραμικρό ελάττωμα ή χτύπημα ή αυλάκι στην κόψη τους.

ΥΛΙΚΑ

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ΞΥΛΩΝ ΣΕΡΤΙΚΟ ΑΝΤΟΥΙ

Οι αναλογίες του σέρτικου αλλάζουν, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Όταν, δηλαδή, ο καιρός είναι υγρός φτιάχνουμε το υλικό του χειμώνα και όταν είναι θερμός φτιά­χνουμε του καλοκαιριού

ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΜΩΝΑ


Λινέλαιο..................…......60 γραμ

Στεγνωτικό ................…. 10 γραμ.

Νερό ..........................…. 10 γραμ.

Τσίγκος σκόνη .......…..... 500 γραμ.

Στόκος  .....................… 300 γραμ.

Νέφτι……………………..........120 γραμ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ


Λινέλαιο..................…......80 γραμ

Στεγνωτικό ................…. 10 γραμ.

Νερό ..........................…. 10 γραμ.

Τσίγκος σκόνη .......…..... 500 γραμ.

Στόκος  .....................… 300 γραμ.

Νέφτι……………………...........100 γραμ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σ' ένα βάζο ρίχνουμε όλα τα υγρά υλικά και τα ανακατεύουμε. Μετά ρίχνουμε τον τσίγκο και τέλος το στόκο.

Συνεχίζετε

[Αρχική] [Προιόντα] [Βερνίκια ICA] [Το χρυσό χέρι] [Eξοδος] [Spatula Stuhhi]

[Βenjamin Moore] [DELTA paints] [Διακοσμητικά] [Delta κατασκ/ικη]