ΓΥΨΙΝΑ (ΒΑΦΗ)

περιγραφές  | Εφαρμογές | επιστροφή

ΓΥΨΙΝΑ (ΒΑΦΗ)

χρωματισμός των γύψινων γίνεται με πολλούς τρόπους. Ορισμένοι είναι οι εξής:

1. Ο πιο παλιός τρόπος, αλλά σήμερα ξεπερασμένος, είναι το πέρασμα τους με γάλα σφιγμένο ως τη μορφή χρώματος με τσίγκο σκόνη.

2. Το πέρασμα τους με υδρόχρωμα κόλλα, ή ακόμα καλύτερα, για να έχουν διαφορά από το ταβάνι - το σφίξιμο της κόλλας να γίνει με τσίγκο σκόνη και όχι με στόκο.

3. Άλλος τρόπος είναι λάδωμα η αστάρωμα  και πέρασμα με πλαστικό.

4. Και τέλος, είναι να γίνουν πατίνες που γίνονται από ειδικούς τεχνίτες πατιναδόρους βλέπε      πατίνα.

 

δείτε και αυτά :   Προιόντα   Προτάσεις   Διακοσμητικά   Έξοδος   Το χρυσό χέρι